MENU

VvE beheer

VvE beheer wordt voor het eerst in het modelreglement van 1992 genoemd. In het modelreglement van 2006 wordt het verder aangevuld. Professioneel VvE beheer verdient zichzelf terug.

VvE Beheer

In het modelreglement 1992 wordt de term administratief beheerder voor het eerst genoemd. In artikel 41 lid 3 staat: De vergadering kan besluiten de administratie – waaronder dient te worden verstaan het incasseren van alle ontvangsten en het doen van alle uitgaven, het voeren van de boekhouding in de meest uitgebreide zin en het verstrekken van de benodigde specificaties en opgaven aan de eigenaars en het bestuur, zoals een en ander nader zal worden geregeld in de desbetreffende overeenkomst – op te dragen aan een door haar aan te wijzen administratief beheerder en onder voorwaarden als door haar met die beheerder zullen worden overeengekomen. In het modelreglement 2006 is hier aan toegevoegd dat die beheerder ook informatie verstrekt aan notarissen.

Administratief VvE beheer

Administratief VvE beheer omvat tenminste het bijhouden én inzichtelijk laten zijn van de ledenadministratie, verenigingsdocumentatie zoals de splitsingsakte, eventuele wijzigingsaktes, splitsingstekeningen, bouwtekeningen, Huishoudelijk Reglement (HR), lopende contracten met leveranciers van de VvE, verzekeringspolissen etc. Ook het organiseren van de jaarlijkse ledenvergaderingen kan ertoe behoren.

Bouwkundig VvE beheer

Bouwkundig VvE beheer omvat de technische kant van het gebouwbeheer, variërend van planmatig c.q. groot onderhoud tot het opdragen van storingsherstel c.q. het herstel technische klachten aan passende leveranciers.

Financieel VvE beheer

Financieel VvE beheer omvat de gehele financiële kant van de VvE. Dit omvat het opstellen van een realistische VvE begroting, het inboeken van bankafschriften, het voeren van de VvE boekhouding, het betalen van inkoopfacturen aan leveranciers van de VvE, eventueel het automatisch incasseren van periodieke ledenbijdragen, het (laten) innen van achterstallige ledenbetalingen, het opstellen van de jaarrekening van de VvE etc.

de HuisHouding