MENU

jaarrekening VvE

Een goede VvE jaarrekening geeft niet alleen inzicht in de ontwikkeling van uitgaven in de tijd, maar toont ook – letterlijk en figuurlijk – het vermogen van de VvE om toekomstig planmatig onderhoud te kunnen bekostigen.

Jaarrekening VvE

Jaarrekening VvE: balans en resultatenrekening

Een goede jaarrekening van een Vereniging van Eigenaren (VvE) bevat een balans en een exploitatierekening. De balans toont de bezittingen (debetzijde) en de schulden (creditzijde) van de VvE aan het einde van het geldende boekjaar. De exploitatierekening toont de uitgaven (debetzijde) en opbrengsten (creditzijde) van de VvE over het gerapporteerde boekjaar. Omdat VvE’s wettelijk verplicht zijn om een reservefonds aan te leggen – en daar via de VvE begroting voor de sparen – kent een jaarrekening VvE altijd één of meerdere reservefondsen. Het reservefonds hoort aan de creditzijde van de balans weergegeven te worden. De achterliggende gedachte daarbij is dat het reservefonds beschouwd dient te worden als een schuld van de VvE aan zichzelf.

Reservefonds en spaargeld, hoe zit dat nou?

Een veel voorkomende misvatting is dat het reservefonds één-op-één overeen moet komen met wat er aan feitelijke liquide middelen is gespaard, ofwel met wat er aan geld op de spaarrekening(en) van de VvE is gestort. Dat is echter niet het geval. Het reservefonds is een zuiver boekhoudkundige weergave van de middelen die een VvE voor toekomstig planmatig c.q. groot onderhoud beschikbaar heeft, maar de daadwerkelijke gelden kunnen bijvoorbeeld ook voor een deel op de lopende rekening van de VvE staan of (voor kortere of langere tijd) onder debiteuren of crediteuren van de VvE geboekt zijn.