MENU

Planmatig onderhoud inspecteren

Planmatig onderhoud inspecteren

Tijdens en na de uitvoering van groot onderhoud, zal onze bouwkundige de werkzaamheden visueel inspecteren en hierover rapporteren.

Meerjaren Onderhoudsplan actualiseren

Het door ons opgestelde meerjarenonderhoudsplan zullen wij iedere vijf jaar herzien.

Onderhoud steekproefsgewijs controleren

Steekproefsgewijs controleren wij het uitgevoerde onderhoud.

Gebouw jaarlijks inspecteren

Jaarlijks inspecteren we het gebouw op visuele gebreken.

Beoordeelde offertes toelichten

Zo nodig lichten wij de beoordeelde offertes tijdens de vergadering toe en beantwoorden we de vragen van de leden.

Opgevraagde offertes beoordelen

De opgevraagde offertes worden door ons vergeleken en beoordeeld. Het bestuur krijgt van ons een advies.

Offertes voor gepland onderhoud opvragen

Voor planmatig onderhoud vragen wij bij meerdere aannemers offertes op.

Schades bij de verzekering indienen

Door leden gemelde schades sturen wij door naar de verzekeringsmaatschappij.

Storingen aannemen en reparaties opdragen

Storingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gemeld. Wij zorgen ervoor dat de juiste leverancier opdracht krijgt om de storing te verhelpen. Indien nodig zelfs buiten kantoortijd.

Herbouwwaarde periodiek laten taxeren